Odbornost a kvalita

Garanci odbornosti potvrzuje dlouholetá praxe v realizacích staveb. Spokojenost zákazníků potvrzuje i to, že jsme s nimi v přátelském kontaktu i dnes, několik let po dokončení stavby. Cílem naší společnosti je realizovat stavby ve vysoké kvalitě provedené práce. Z tohoto důvodu je mottem naší společnosti
„kvalita v detailu“. Dosáhnout tohoto cíle nám napomáhá:

  ocenění kvalita roku 2009
 • Certifikát ISO 9001
  Naše společnost je od března 2010 certifikovaná v systému řízení ISO 9001 dle ČSN EN ISO 9001:2009. Certifikaci provedla renomovaná certifikační společnost Bureau Veritas Certification
 • Pravidelné školení
  Zaměstnanci společnosti jsou pravidelně a opakovaně školeni na aplikaci jednotlivých materiálů přímo výrobci těchto materiálů.
  Certifikát Cemix Certifikát Orsil Certifikát Callida Certifikát Schiedel Certifikát Weber Certifikát Weber Certifikát Velux
 • Ověření dodavatelé
  Solidnost a odbornost našich dodavatelů jsme pečlivě zkontrolovali a ověřili dlouhodobou spoluprácí
 • Sledování trendů ve stavebnictví
  Garantem kvality a inovativního přístupu při realizaci staveb je v naší společnosti její společník a jednatel Ing. Jaroslav Eremiáš, který soustavně sleduje nejnovější trendy ve stavebnictví
  ocenění kvalita roku 2009
 • Hodnocení zákazníků
  Od roku 2009 systematicky získáváme hodnocení od našich zákazníků. Uvedená hodnocení vždy vyhodnotíme a případně přijme změny a tím reagujeme jak na negativní tak i pozitivní hodnocení naší práce s cílem posilovat pozitivní a minimalizovat negativní stránky naší práce.

Jednatel a společník společnosti Ing. Jaroslav Eremiáš je autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby.
   osvědčení o autorizaci    obchodní rejstřík    živnostenský list
V seznamu autorizovaných osob ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků) je veden pod číslem 0101789. Na základě Živnostenského listu „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“ je naše společnost oprávněna provádět veškeré stavební práce. Z pohledu Živnostenského zákona je odpovědnou osobou pro tuto činnost právě Ing. Jaroslav Eremiáš.

ocenění kvalita roku 2009


Ocenění „KVALITA ROKU 2009“

Za dlouhodobou vysokou kvalitu námi realizovaných staveb byla naše společnost v roce 2009 v rámci programu výstavby rodinných domů "POROTHERM DŮM Wienerberger" oceněna oceněním „Kvalita roku 2009“

Vstup pro zaměstnance | Mapa stránek