POROTHERM DŮM Wienerberger

Chcete bydlet? Nebojte se stavět.

V programu "POROTHERM DŮM Wienerberger" se Vám nabízí kompletní balíček činností, který spojuje přednosti "nabídky all-inclusive" s příjemnými vlastnostmi cihlového přírodního materiálu pro bydlení.

Naše společnost je zapojena do programu POROTHERM DŮM Wienerberger od roku 2004. Díky tomuto programu je naše společnost schopna zajistit nadstandardní kontrolu provádění stavby a jakosti použitých materiálů nezávislými společnostmi CSI (Centrum stavebního inženýrství) nebo TZÚS (Technický a zkušební ústav stavební).

Součástí předání každého dokončeného domu postaveného s ochrannou známkou programu "POROTHERM DŮM Wienerberger" je certifikát kvality, který prokazuje, že celá stavby byla provedena v nadstandardní kvalitě.

Díky tomuto programu stavebník také obdrží mimořádnou garanci od společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a. s..

Vy jako stavebník rozhodujete, zda Váš budoucí domov bude naplánován zcela individuálně podle Vašich přání, nebo zda si vyberete z řady již kompletně vyprojektovaných typů rodinných domů. I zde je však možné dohodnout stavební úpravy, které naplní Vaši představu o bydlení.

Více informací o programu POROTHERM DŮM Wienerberger obdržíte na www.porothermdum.cz/projekty/

Výhody programu

Kompetentní stavební firma Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. naší společnost vybral jako stavební společnost s těmi nejlepšími referencemi. Jako kompetentní stavební firma jsme proškoleni v rámci nabízeného programu jak výrobcem cihel Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. tak i ostatními výrobci stavebních materiálů, jsme zodpovědní za plnění kritérií kvality stanovených společně s nezávislým kontrolním institutem. U naší společnosti získáte kvalitní smlouvu o dílo, která je tvořena tak, aby vztah mezi klientem a stavební firmou byl po právní stránce vyvážený a rovnocenný.

Smlouva může být uzavřena na výstavbu rodinného domu jak podle individuálního projektu dodaného investorem tak i podle libovolného typového projektu.

Přímo v sídle naší společnosti můžete získat detailní informace o podmínkách výstavby rodinného domu, které budou respektovat Vaše individuální přání a potřeby. Cílem jednání bude stanovení ceny díla a doby výstavby od převzetí staveniště až po dokončení stavby.

Jsme připraveni osobně s Vámi projednat Vaše individuální požadavky a přání, abyste bydleli v domě dle svých představ.

Uvažujete-li o výstavbě rodinného domu a zaregistrujete se prostřednictvím kontaktního formuláře

Kontrola a vystavení certifikátu na kvalitu provedení stavby PDW

Ať se již průběžné kontrole kvality stavby věnujete sami nebo Vám ji zajišťuje technický dozor investora (stavební dozor), program POROTHERM DŮM s sebou přináší výhodu nezávislé kontroly konečného provedení Vaší stavby.

Pro program POROTHERM DŮM jsou předem určena kritéria kvality a jejich dodržení je vždy posuzováno nezávislými společnostmi CSI (Centrum stavebního inženýrství) nebo TZÚS (Technický a zkušební ústav stavební).

V případě splnění všech kritérií bude na stavbu výše uvedenými společnostmi vystaven certifikát kvality, který je pro Vás potvrzením kvalitně postaveného domu a zároveň hodnocením práce Vašeho technického dozoru investora (stavebního dozoru).

Zhodnocení kvality provedení stavby a vystavení certifikátu kvality bude provedeno po dokončení stavby dle smlouvy o dílo. V případě stavby "na klíč" bude provedena kontrola některou z výše uvedenou institucí také ve fázi hrubé stavby.

Garanční listina

Mimořádná garance společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. je určena všem investorům, kteří uzavřeli smlouvu o dílo s některou ze stavebních firem v rámci programu POROTHERM DŮM a platí v případě vyhlášení konkurzu na majetek stavební firmy nebo likvidace této stavební firmy v průběhu stavby domu.

Garance je poskytována po uzavření smlouvy o dílo formou garanční listiny na jméno investora (fyzické osoby) v hodnotě do 250.000,- Kč. Do výše hodnoty garanční listiny budou uhrazeny nezbytně nutné a prokázané vícenáklady spojené s převzetím stavby novou stavební firmou. Platnost garanční listiny je shodná s datem dokončení stavby, který je uveden ve smlouvě o dílo.

Pokud garanční listinu neobdržíte od naší společnosti do 30-ti dnů od podpisu smlouvy o dílo, můžete požádat o její zaslání přímo společnost Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.

Průvodce stavebními postupy a konzultace s průmyslovými partnery

Není každý odborníkem ve stavebnictví, aby věděl, jak správně postupovat při stavbě domu. Součástí výhod stavby rodinného bydlení v rámci programu POROTHERM DŮM Wienerberger je unikátní šanon – průvodce stavebními postupy. V tomto šanonu jsou shrnuty všechny doporučené postupy, rady a tipy pro provádění jednotlivých částí stavby.

Šanon s ústředním sloganem „Pomáháme Vám bydlet. POROTHERM DŮM.“ byl vytvořen ve spolupráci se všemi průmyslovými partnery, kteří se na programu podílejí. Šanon nabízí i dostatek informací o materiálech a technologiích pro technický dozor investora (stavební dozor), jehož role při výstavbě rodinného domu je nezastupitelná. Může se mu tak stát výrazným pomocníkem při dohledu nad provedenými stavebními pracemi.

Všichni partneři programu POROTHERM DŮM Wienerberger, jejichž výrobky byly na stavbě použity, mohou přijet v případě zájmu stavebníka na konzultaci a posouzení správného zabudování svého sortimentu.

Projekty rodinných domů na místě dle vlastního výběru

Záleží pouze na klientovi, rozhodne-li se pro výstavbu svého rodinného domu použít individuální projekt nebo využije-li některý z nabídky typových projektů programu POROTHERM DŮM. Program POROTHERM DŮM Vám pomůže zrealizovat Vaše představy a plány jak podle individuálního projektu, tak i podle typového projektu.

V rámci programu je připraveno deset základních typových projektů rodinných domů. Jedná se o projekty rodinných domů, které byly vybrány jako příklady řešení POROTHERM DOMu Wienerberger. Projektové dokumentace jsou zpracovány včetně prováděcích výkresů a společně s partnery programu odladěny a oceněny.

Pokud si klient vybere některý z těchto typových domů, získá kompletní projektovou dokumentaci zdarma jako součást díla. Případné změny a úpravy dokumentace budou řešeny individuálně za úplatu.

Nabídka typových projektů je dále rozšířena o typové projekty firmy G SERVIS CZ, která je partnerem programu POROTHERM DŮM. Objedná-li klient typový projekt z nabídky firmy G SERVIS CZ prostřednictvím stavební firmy ze společenství POROTHERM DŮM Wienerberger, se kterou uzavírá smlouvu o dílo na výstavbu rodinného domu, získá typový projekt z nabídky firmy G SERVIS CZ s 25% slevou.

Zvýhodněné podmínky financování stavby domu

Klient, který bude chtít využít hypotéku jako zdroj, získá od stavební firmy základní informace o dostupnosti hypotéky od partnerské banky a od hypotéčního poradce banky finanční plán na financování stavby dle konkrétních podmínek a možností. Přejete-li si zjistit orientační výše splátek u připravených typových projektů v rámci programu POROTHERM DŮM, můžete využít odkazu u jednotlivých typových projektů v oddělení "Cena a doba výstavby". Pro obecný výpočet výše splátek a pravděpodobnost získání úvěru klikněte prosím na odkaz: Hypoteční banka

Zákaznický servis je Vám vždy k dispozici

Pro všechny zájemce o výstavbu rodinného domu je k dispozici zákaznický servis společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a.s.. Kdykoliv můžete využít zákaznickou linku 844 111 123 nebo nás kontaktuje na e-mailové adrese: porothermDUM@wienerberger.cz. Rádi Vám poskytneme informace potřebné k výstavbě rodinného domu a zodpovíme Vaše otázky.

V případě Vašeho zaregistrování na stránkách www.porothermDUM.cz nebo prostřednictvím zákaznické linky 844 111 123 získáte navíc možnost kdykoliv konzultovat průběh výstavby, resp. průběh jednání o výstavbě Vašeho rodinného domu.

Vstup pro zaměstnance | Mapa stránek